Upload plugin

Thêm hình ảnh tải lên trang web của bạn, blog hoặc diễn đàn bằng cài đặt plugin tải lên của chúng tôi. Nó cung cấp hình ảnh tải lên đến bất kỳ trang web bằng cách đặt một nút mà sẽ cho phép người dùng của bạn trực tiếp tải lên hình ảnh để dịch vụ của chúng tôi và nó sẽ tự động xử lý các mã cần thiết cho chèn. Tất cả các tính năng bao gồm như kéo và thả, tải lên từ xa, hình ảnh thay đổi kích thước và nhiều hơn nữa.

Ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ

Các plugin hoạt động trong bất kỳ trang web với người sử dụng có thể chỉnh sửa nội dung và cho Ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ, nó sẽ diễn ra một nút tải lên sẽ phù hợp với thanh công cụ biên tập mục tiêu để không cần tùy chỉnh thêm.

 • bbPress
 • Discourse
 • Discuz!
 • Invision Power Board
 • MyBB
 • NodeBB
 • phpBB
 • Simple Machines Forum
 • Vanilla Forums
 • vBulletin
 • XenForo

Thêm nó vào trang web của bạn

Sao chép và dán mã plugin vào mã HTML trang web của bạn (tốt nhất là bên trong phần đầu). Có rất nhiều options để làm cho nó phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Basic options

Button color scheme
Embed codes that will be auto-inserted in editor box
Sibling element selector where to place the button next to
Position relative to sibling element

Tùy chọn nâng cao

Plugin này có một tập hợp lớn các tùy chọn bổ sung cho phép tùy biến đầy đủ. Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh HTML, CSS, bảng màu của riêng, thiết lập các quan sát viên và nhiều hơn nữa. Kiểm tra documentation và nguồn plugin để có được một ý tưởng tốt hơn về các tùy chọn nâng cao.

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Chỉnh sửa bất kỳ hình ảnh nào bằng chạm vào xem trước hình ảnh
Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh từ máy tính của bạn or Thêm URL hình ảnh.
Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh từ thiết bị của bạn, chụp ảnh or Thêm URL hình ảnh.
Uploading 0 ảnh (0% Hoàn thành)
Hàng đợi đang được tải lên, nó sẽ chỉ mất vài giây để hoàn thành.
Tải lên hoàn tất
Uploaded content added to . Bạn có thể tạo một album mới với nội dung vừa tải lên.
Nội dung đã tải lên được thêm vào .
Bạn có thể tạo một tài khoản hoặc Đăng nhập để lưu nội dung này vào tài khoản của bạn.
Không có ảnh đã được tải lên
Một số lỗi đã xảy ra và hệ thống không thể xử lý yêu cầu của bạn.
  Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
  Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
  JPG PNG BMP GIF 5 MB